Consiliul Baroului Ialomița și Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților Ialomița, în conformitate cu dispozițiile art. 53 alin. 1 și 2 din Legea nr. 51/1995 modificată, convoacă adunarea generală ordinară a avocaților pe data de 08.03.2016, ora 14:00 în incinta Tribunalului Ialomița, b-dul. Cosminului, nr. 12, sala ședință Tribunal, având pe ordinea de zi următoarele:

  1. Raportul privind activitatea Consiliului Baroului Ialomița respectiv al Casei de Asigurări a Avocaților Ialomița pentru anul 2015;
  2. Rapoartele comisiilor de cenzori ale Baroului Ialomița si Casei de Asigurări a Avocaților Ialomița pentru anul 2015;
  3. Aprobarea situațiilor financiare ale Baroului Ialomița si Casei de Asigurări a Avocaților Ialomița, pentru exercițiul financiar 2015 si descărcarea Consiliului Baroului si al Casei cu privire la activitatea si gestiunea pentru anul 2015;
  4. Aprobarea proiectului de buget al Baroului Ialomița si al Casei de Asigurări a Avocaților Ialomița pentru anul 2016;
  5. Desemnarea delegatului Baroului Ialomița la Congresul U.N.B.R. din perioada 25-26.03.2016;

Decan Baroul Ialomița
Av. Drăgănoiu Claudiu Ovidiu

Documentul original poate fi obținut în format PDF accesînd următorul link.

%d blogeri au apreciat: