Formulare utile

Pe această pagină găsiți cîteva formulare necesare desfășurării profesiei de avocat în cadrul Baroului Ialomița.

Nr. Crt. Formular Descarcă
1. Cerere de acordare a asistenței extrajudiciare PDF
2. Cerere de înscriere în Registrul de asistență judiciară PDF
3. Cerere pentru solicitare avocat ales PDF
4. Formular de decontare PDF
5. Referat pentru decontarea onorarilor din fondurile Ministerului Justiției PDF
6. Referat pentru plata onorariului cuvenit în cauzele de asistență extrajudiciară PDF
7. Declarație privind calcularea și achitarea contribuțiilor profesionale în contul baroului PDF
8. Raport privind pregătirea profesională continuă PDF
9. Borderou privind dosarele penale soluționate și în care apărarea a fost asigurată din oficiu de avocat PDF
10. Diverse formulare necesare în relația cu Casa de Asigurări a Avocaților DOC

Pentru a economisi lățimea de bandă, vă sugerăm să păstrați formularele des utilizate pe calculatorul personal.

%d bloggers like this: