Baroul Ialomița

Uniunea Națională a Barourilor din România
Abonați-vă la NewsletterCitiți ultimele anunțuri

Scurt istoric al Baroului și al avocaților din județul Ialomița

Află întrega istorie a baroului Ialomița

Avocatura își are rădăcinile din cele mai vechi timpuri și este o profesie nobilă, plină de încărcătură sufletească.

Celebrul filozof Aristotel spunea ca „virtutea justiției constă în moderație atunci când este reglementată cu înțelepciune“.

Iată deci, că cele doua atribute — moderația și înțelepciunea — definesc profesia noastră, a avocaților.
Alături de procurori și de judecători, avocații duc la îndeplinire înfăptuirea justiției.

Încă din secolele XVII–XVIII, atât în Europa, cât și în țara noastră, avocații au fost promotorii ideilor progresiste ale acelor vremuri, numele acestora fiind menționate în numeroase documente ale vremurilor trecute.

Prima atestare documentară despre serviciile aduse de avocați în cadrul instanțelor din județul Ialomița, datează din anul 1838. Ca sarcină principală primita de la Marea Logofeție a Dreptății, avocatul trebuia să sprijine pe împricinați în câștigarea proceselor și de a face cunoscute pravilele țării.

Departamentele Baroului Ialomița

Prin hotărîrea consiliului baroului numărul 3 din 15.05.2015, au fost înființate următoarele departamente în cadrul Baroului Ialomița:

Departamentul relații publice, mass-media, comunicare, publicitate, relații internaționale

Consilier coordonator: avocat Sava Ștefan.

Departamentul stagiari, pregătire continua profesională, protocol și organizare evenimente

Consilier coordonator: avocat Zota Simona Mihaela.

Departament coordonare activitate filiala Ialomița—Casa de asigurări a avocaților

Consilier coordonator: avocat Aionoaei Gioconda.

Departamentul reclamații, petiții, sesizări, apărarea profesiei

Consilier coordonator: avocat Zota Simona Mihaela.

Departament deontologie, apărarea profesiei, mediere, arbitraj

Consilier coordonator: avocat Mihalache Liliana Roxana.