Decanul Baroului Ialomița

Claudiu Ovidiu Drăgănoiu

Claudiu Ovidiu Drăgănoiu

Decan

Claudiu Ovidiu Drăgănoiu este membru al Baroului Ialomița din septembrie 1998, este membru al Consiliului Baroului Ialomița din anul 2011 și în prezent deține funcția de Decan al Baroului Ialomița.

În intervalul 2011–2015 a exercitat funcția de Prodecan, coordonând Serviciul de Asistenta Judiciară.


Telefon: 0723.218.746
Email: avocatdraganoiu@gmail.com

Decanul baroului, potrivit legii numărul 51/1995, are următoarele competențe:

  1. reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;
  2. convoacă și prezidează ședințele consiliului baroului;
  3. aprobă cererile de asistență juridică gratuită;
  4. exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină și împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;
  5. ordonanțează cheltuielile baroului;
  6. ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competența adunării generale sau a consiliului baroului;
  7. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale UNBR și date în competența sa.

Decanii aleși ai Baroului Ialomița între anii 1990–2015

Perioada Avocatul ales decan
1990–2003 Sava Ștefan
2003–2007 Vasilescu Elena
2007–2015 Donose Viorica
2015–prezent Drăgănoiu Claudiu Ovidiu

Hotărîri ale decanului

Convocator adunare generală, martie 2017

Având in vedere prevederile art. 53 si urm din lg. 51/1995 cat si ale Hotărârii de Consiliu nr. 1/15.01.2017 si 2/14.02.2017 , Consiliul Baroului Ialomița convoacă Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara Electiva a Avocaților din Baroul Ialomița...

read more
%d blogeri au apreciat: