Decanul Baroului Ialomița

Turache Aurelia Ramona

Turache Aurelia Ramona

Decan

Doamna avocat Turache Aurelia Ramona este membru al Baroului Ialomița din Aprilie 1998.

În intervalul 2007-2011 a exercitat funcția de Prodecan, coordonând Serviciul de Asistenta Judiciară în perioada 2003-2011.

 


Telefon:0723.398.155

Email: ramonaturache@yahoo.com

Decanul baroului, potrivit legii numărul 51/1995, are următoarele competențe:

  1. reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;
  2. convoacă și prezidează ședințele consiliului baroului;
  3. aprobă cererile de asistență juridică gratuită;
  4. exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină și împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;
  5. ordonanțează cheltuielile baroului;
  6. ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competența adunării generale sau a consiliului baroului;
  7. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale UNBR și date în competența sa.

Decanii aleși ai Baroului Ialomița între anii 1990–2023

Perioada

Avocat ales Decan

1990-2003

Sava Ștefan

2003-2007

Vasilescu Elena

2007-2015

Donose Viorica

2015-2023

Drăgănoiu Claudiu Ovidiu

2023-prezent

Turache Aurelia Ramona

 

 

Hotărîri ale decanului

Convocator adunare generală, martie 2017

Având in vedere prevederile art. 53 si urm din lg. 51/1995 cat si ale Hotărârii de Consiliu nr. 1/15.01.2017 si 2/14.02.2017 , Consiliul Baroului Ialomița convoacă Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara Electiva a Avocaților din Baroul Ialomița...

read more
%d blogeri au apreciat: