Hotărîrile Consiliului UNBR

Am primit spre publicare următoarele hotărîri ale Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România: Hotărârea Consiliului UNBR nr. 242/2017 pentru republicartea în formă consolidată a Regulamentului cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de...

read more

Hotărârea UNBR nr. 152 din 3 septembrie 2016

Am primit spre publicare Hotărârea Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 152 din 3 septembrie 2016 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2016. Hotărîrea poate fi obținută în mod gratuit în format...

read more

Hotărârea UNBR nr. 153 din 3 septembrie 2016

Am primit spre publicare Hotărârea Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 153 din 3 septembrie 2016 privind privind stabilirea cuantumul restituirilor sumelor achitate cu titlu de taxă de examen, în vederea susţinerii examenului de primire în profesia de...

read more

Hotărârea nr. 99/2016 privind repartizarea sumelor încasate cu titlu de „taxă de examen“

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Lege), şi ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut), Având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 97/ 04.06.2016 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2016, Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 04 iunie 2016, a dezbătut şi a aprobat măsurile privind repartizarea sumelor încasate cu titlu de „taxă de examen” şi a adoptat următoarea HOTĂRÂRE

read more

Hotărârea nr. 96/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Lege), şi ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut),

read more
%d bloggers like this: