Baroul Ialomița   aduce la cunoștință persoanelor interesate ca data desfășurării examenului  de primire in profesia de avocat este 19.09.2021

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresahttps://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, în intervalul 26 iulie 2021 (ora 8.00) – 20 august 2021 (ora 16.00)

După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic

            În perioada 20 august 2021 – 27 august 2021 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen. Contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluționa în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.

            Relații suplimentare la telefon 0243/235.706, email baroulialomita@yahoo.com, site baroulialomita.ro sau secretariatul Baroului Ialomița din Slobozia, B-dul Cosminului, nr. 12, jud. Ialomița

%d blogeri au apreciat: