Convocator pentru data de 20.10.2015

Convocator pentru data de 20.10.2015

În temeiul articolului 58, litera b din Legea numărul 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Decanul Baroului convoacă ședința extraordinară a Consiliului Baroului Ialomița în data de 20.10.2015, orele 12.00, cu următoarea ordine de zi:...