Convocator pentru data de 20.10.2015

Convocator pentru data de 20.10.2015

În temeiul articolului 58, litera b din Legea numărul 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Decanul Baroului convoacă ședința extraordinară a Consiliului Baroului Ialomița în data de 20.10.2015, orele 12.00, cu următoarea ordine de zi:...
Convocator

Convocator

Având în vedere prevederile art. 53, al. 3 din lg. 51/1995 cât și ale Hotărârii de Consiliu nr. 6 / 09.10.2015, Consiliul Baroului Ialomița convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Avocaților din Baroul Ialomița pentru data de 30.10.2015 ce urmează a se desfășura la...