Departamente Barou Ialomița

Departamente Barou Ialomița

Baroul Ialomița aduce la cunoștința celor interesați hotărîrea Consiliului baroului numărul 3 din 15.05.2015 prin care se înființează următoarele departamente în cadrul baroului: Departamentul stagiari, pregătire continua profesională, protocol și organizare...
Taxe percepute de Baroul Ialomița

Taxe percepute de Baroul Ialomița

În conformitate cu prevederile art. 337, alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat, taxele percepute de Baroul Ialomița sunt următoarele: Înscrierea în tabloul avocaţilor a avocaţilor primiţi în profesie, cu examen sau fără examen în cazul prevăzut la art. 17 alin. (5)...