În conformitate cu prevederile art. 337, alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat, taxele percepute de Baroul Ialomița sunt următoarele:
Înscrierea în tabloul avocaţilor a avocaţilor primiţi în profesie, cu examen sau fără examen în cazul prevăzut la art. 17 alin. (5) din Lege 3.000 lei
Înscrierea în tabloul avocaţilor a avocaţilor primiţi în profesie, ca stagiar 1.500 lei
Înscrierea în tabloul avocaţilor a avocaţilor primiţi în profesie, ca definitivi 3.000 lei
Reînscrierea în tabloul avocaţilor a avocatului suspendat pentru neplata contribuţiilor profesionale 3.000 lei
Reînscrierea în tabloul avocaţilor a avocatului incompatibil 3.000 lei
Înfiinţarea pe raza baroului a unui sediu secundar 1.500 lei
Înscrierea în tabloul special a avocatului străin 3.000 lei
Activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională
Înregistrarea actelor privind formele de exercitare a profesiei 100 lei
Soluţionarea cererilor de înscriere pe tabloul avocaţilor suspendaţi/incompatibili 100 lei
Modificarea actelor privind formele de exercitare a profesiei 100 lei
Soluţionarea cererilor pentru aprobarea continuării exercitării profesiei 100 lei
Soluționarea plângerilor disciplinare formulate de justițiabili împotriva avocaților din cadrul Baroului Ialomița 200 lei
Soluționarea cererilor de restituire a onorariilor achitate avocaților din cadrul Baroului Ialomița (suma acoperă și eventuala contestație care se va formula împotriva măsurii dispuse prin decizia decanului baroului) 200 lei
Eliberare adeverința pentru persoanele membre 10 lei
Eliberare sume curatela 10 lei
Taxă anuală pentru avocații prevăzuți de articolul 28 din Legea 51/1995 200 lei
Înscriere in Tabloul avocatilor incompatibili a persoanelor care au fost primite in profesie cu examen sau cu scutire de examen si care nu au exercitat niciodata profesia de avocat si nu au fost inscrisi in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei 2.000 lei
Înscrierea pe Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei a persoanelor persoanelor care au fost primite in profesie cu examen sau cu scutire de examen si care nu au exercitat niciodata profesia de avocat si nu au fost inscrisi in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei 1.500 lei
Transferul avocatului dintr-un barou în altul, taxa ce va fi percepută la baroul la care avocatul se transferă 3.000 lei
%d blogeri au apreciat: