În atenția candidaților la Examenul de Admitere în profesia de avocat, sesiunea Septembrie 2020

            Baroul Ialomița   aduce la cunoștință persoanelor interesate ca data desfășurării examenului  de primire in profesia de avocat este 20.09.2020.

Cererile de înscriere a candidaților la examen, se transmit în format electronic în perioada 27.07.2020 (ora 8.00) – 21.08.2020 (ora 16.00)  prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx

La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:

– certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;

– actul de identitate, în copie;

– diploma de licență în copie legalizată; în cazul în care diploma de licență a fost obținută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

– dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

– certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;

– certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

– certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

Cererea de înscriere la examen va fi însoțită de o declarație din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înțelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Totodată, candidatul va indica în declarație dacă dorește să urmeze cursurile de pregătire inițială în cadrul I.N.P.P.A. sau într-un centru teritorial al I.N.P.P.A

            Relații suplimentare la telefon 0243/235.706, email baroulialomita@yahoo.com, site baroulialomita.ro

Decanul Baroului Ialomița,

Drăgănoiu Claudiu Ovidiu

%d blogeri au apreciat: